Nabízené služby

Zdravotní péče o Vaše nejbližší.

Pro klienty naší agentury Evelína nabízíme tyto služby:

 • domácí zdravotní a pečovatelská péče
 • zdravotní úkony v bytech seniorů dle ordinace praktického lékaře
 • po dohodě úkony pečovatelské služby

Zdravotní úkony můžou být např:

 • převazy,
 • ošetření stomií, urostomií,
 • aplikace inj. inzulinů,
 • terapie,
 • infuzní terapie,
 • rehabilitační cviky,
 • prevence dekubitů,
 • ošetření dekubitů,
 • ošetření pooperačních stavů,
 • kontrola fyziologických funkcí,
 • kontola glykémie,
 • vše dle indikace praktického lékaře.